profilaktyka uzależnień

Rynek narkotykowy ciągle się zmienia, pojawiają się nowe substancje i oczywiście musimy ciągle aktualizować swoją wiedzę, uświadamiać dzieci o niebezpieczeństwach, ale samo bazowanie
na strachu nie załatwia problemu, bo co z tego, że uczniowie mają wiedzę na temat zagrożeń, związanych ze środkami uzależniającymi, jeśli nie posiadają umiejętności, które pozwoliłyby im
w zdrowy sposób rozładowywać różnego typu napięcia.

Bardzo ważne jest więc wyposażenie dzieci w umiejętności psychospołeczne, żeby nie musiały uciekać się do destrukcyjnych metod radzenia sobie z problemami.

Proponujemy szkołom podstawowym (bo zagrożenie to dosięga coraz młodszych dzieci), gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zajęcia dla uczniów w formie warsztatów - nie ma lepszej metody dla rozwijania umiejętności. 

Celem warsztatów jest zrozumienie mechanizmów powstawania uzależnień oraz podniesienie świadomości z zakresu możliwości wpływania na własne samopoczucie i komfort życia - uświadomienie uczniom, jak można w inny, zdrowy sposób zaspokoić potrzeby, wiążące się z poszczególnymi powodami sięgania po środki uzależniające.

Treści warsztatów:

  • Zagrożenia związane z alkoholem i narkotykami. Wpływ uzależnienia na całą rodzinę.

  • Inne formy uzależnień: od słodyczy, od komputera, od Internetu, od telefonu komórkowego, od zakupów, itd.

  • Czynniki ryzyka - problemy osobiste wspólne różnym rodzajom uzależnień. Powody sięgania: ucieczka od problemów, stres, nuda, szpan, lęk itp.

  • Docieranie do potrzeb, które wiążą się z poszczególnymi powodami sięgania po środki uzależniające: potrzeba bezpieczeństwa, ciekawości, akceptacji, wyrażania własnego 'ja' itd.

  • Budowanie poczucia własnej sprawczości - jak można w inny, zdrowy sposób zaspokoić własne potrzeby.

  • Wzmacnianie realnego poczucia własnej wartości.

Zajęcia prowadzą: Bożena Janta, tel. 535 05 33 05

                             Maciej Czupryniak, tel. 607 57 55 24

SERDECZNIE ZACHĘCAMY!

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań