Bożena Janta - warsztaty psychoedukacyjne

Trener umiejętności psychospołecznych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

Studia podyplomowe: Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe z etyki na Uniwersytecie Gdańskim.

Doskonalenie zawodowe (ważniejsze szkolenia): kurs pomiaru dydaktycznego, szkolenie na egzaminatora (CEN), udział w warsztatach, konferencjach, wykładach, podejmujących współczesne problemy dydaktyczne, psychologiczne, etyczne (UG, SWPS, WSB, CEN, GODN, wydawnictwa)

liczne warsztaty i treningi organizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: zajęcia edukacyjne z zakresu uzależnienia i współuzależnienia, komunikacja interpersonalna, asertywność, realne poczucie własnej wartości, motywacja i wyznaczanie realistycznych celów, negocjacje i mediacje, inne.

W Gdyńskiej Grupie prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, m.in: trening umiejętności wychowawczych (Szkoła Rodziców), warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień, trening zastępowania agresji, zarządzanie konfliktem, jak minimalizować zagrożenie wypaleniem zawodowym, jak motywować siebie i innych do podejmowania działań, prawa człowieka i dziecka w szkole, metody aktywizujące w pracy Nauczyciela, wyzwania w pracy Nauczyciela - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z uczniami i rodzicami.

Współprowadzi także grupę dla kobiet: Być kobietą i jak żyć?

kontakt telefoniczny: 535 05 33 05

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań