Krystyna Grodowska - Rodak - psychoterapia i terapia uzależnień

Specjalista Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, pedagog, doradca zawodowy.

Ukończyła studia magisterskie Pedagogiki Specjalnej na UG, studia podyplomowe: Profilaktyka uzależnień (Uniwerytet Łódzki), Orientacja i Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe (WSSE Gdańsk), Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Osiemnastoletni staż pracy w roli pedagoga w szkolnictwie specjalnym województwa pomorskiego, od dwudziestu lat prowadzi grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych oraz programów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,  projektów finansowanych ze środków unijnych,  programów wsparcia seniorów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie i Miejski w Gdyni. Realizatorka Projektu „Animator” – doskonalenie umiejętności personelu obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka oraz prowadzenie szkoleń aktywizujących bezrobotnych do poszukiwania pracy.

W Gdyńkiej Grupie prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię grupową dla osób uzależnienionych od alkoholu i współuzależnionych, terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików; terapię indywidualną w przypadku kryzysów i problemów emocjonalnych w rodzinie.

UWAGA!

Zapraszam na terapię dorosłe dzieci alkoholików oraz dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - trwa nabór do nowych grup DDA oraz DDD.

kontakt telefoniczny: 604 405 487

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań