Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

Dedykowane nauczycielom warsztaty tematyczne i Rady Szkoleniowe np.:

 

 • prawa człowieka, prawa dziecka w szkole (nie są skierowane przeciw dorosłym)

 • planowanie własnej ścieżki rozwojowej

 • przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

 • rozwiązywanie konfliktów za pomocą negocjacji i mediacji

 • asertywne techniki pracy w szkole

 • budowanie własnego wizerunku

 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 • techniki radzenia sobie ze stresem zawodowym

 • profilaktyka uzależnień

 • Jak być dobrym wychowawcą?

 • Jak zmotywować ucznia do nauki?

 • warsztaty integracyjne

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań