Irena Gulbińska-Łysik - logopeda

Certyfikowany logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. 

Od 1985 r stale zatrudniona w PPP nr 2 w Gdyni, gdzie diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci.

Ukończyła studia magisterskie Pedagogiki Szkolnej UG, Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Podyplomowe Studia Wczesnej Profilaktyki Logopedycznej UG. Szkolenia własne: liczne kursy i zajęcia warsztatowe obejmujące problematykę wczesnej interwencji logopedycznej, terapii regulującej nieprawidłowe napięcia mięśniowe, masażu, jako formy stymulacji rozwoju małego dziecka metodą Castillo Moralesa, integracji odruchów ustno-twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej, także szkolenia multimedialnych rozwiązań w terapii logopedycznej. Kwalifikacje uzupełniające, to kurs dla reedukatorów dysleksji, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, szkolenia z kinezjologii edukacyjnej, kurs Szkoły dla Rodziców. Współautorka programu: Logopedyczna profilaktyka wczesnodziecięca.

Specjalizuje się we wczesnodziecięcej interwencji logopedycznej tzn. od urodzenia do trzeciego roku życia. W swojej pracy stosuje rożne techniki masażu niemowlęcego jako formy stymulacji rozwoju dziecka. Udziela rodzicom pomocy, gdy niemowlę ma problem z ssaniem, ulewaniem, spożywaniem twardych pokarmów, nieprawidłowym torem oddechowym lub nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Prezentuje propozycje zabaw stymulujących rozwój mowy w poszczególnych etapach rozwojowych dziecka.

kontakt telefoniczny: 609 55 89 83

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań