Konsultacje Psychologiczne / Porady Psychologiczne

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z naszymi specjalistami, zwłaszcza w takich sprawach jak:

  • podjęcie istotnej decyzji życiowej

  • konflikty w pracy, w życiu osobistym

  • radzenie sobie ze stresem

  •  problem alkoholowy w rodzinie
  • uzależnienie, współuzależnienie np partnera, dziecka
  • trudności wychowawcze z dziećmi

  • wybór dalszej drogi kształcenia

  • trudności dydaktyczne, w tym w pisaniu i czytaniu

  • zapobieganie wadom wymowy u dzieci od urodzenia do 3 roku życia

  • stymulowanie rozwoju mowy dziecka od urodzenia
ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań