Maciej Czupryniak - psychoterapia i terapia uzależnień

Specjalista Terapii Uzależnień, licencjonowany trener rodzinny (MPiPS), pedagog, Trener Jakości (BJ Holandia). 

Ukończył studia magisterskie Pedagogiki Specjalnej na UG oraz studia podyplomowe: Organizacja Pomocy Społecznej (UG),  Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień.

Jest współzałożycielem i sekretarzem Polskiego Towarzystwa Psychoedukacji.

Od 1982 roku zawodowo pomaga młodzieży jako wychowawca w schronisku dla nieletnich i domu dziecka, pedagog w szpitalach psychiatrycznych i szkole, terapeuta w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Jest autorem i realizatorem programów profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu młodzieży z grup ryzyka.

Dla dorosłych prowadzi terapię indywidualną dla osób uzależnienionych od substancji psychoaktywnych oraz doświadczających kryzysów emocjonalnych. Udziela porad i konsultacji rodzicom. Prowadzi także terapię indywidualną i grupową w przypadku uzależnień tzw. niechemicznych (automaty do gier, kasyna, Internet, gry komputerowe itp.). 

Realizuje autorskie szkolenia zawodowe dla asystentów rodzin, rodzin zastępczych, nauczycieli oraz innych grup zawodowych.

Współpracuje z Psychological Support Centre- OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ "PSC", gdzie prowadzi szkolenia, terapie i konsultacje.

W Gdyńkiej Grupie zajmuje się terapią indywidualną i grupową oraz prowadzi weekendowe warsztaty dla mężczyzn: Tańczący z wilkami (aktualnie trwa nabór do grupy w Londynie).

Prywatnie pasjonat aktywności sportowej zarówno w wodzie (żeglarstwo, pływanie, nurkowanie), jak i na lądzie (rower, narty, łyżwy).

Kontakt telefoniczny: 607 575 524

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 Gdyńska Grupa Terapeutów i Trenerów Pozycjonowanie Poznań